Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ministři spravedlnosti EU v Innsbrucku jednali o elektronizaci soudního řízení

13.07.2018 V pátek 13. července 2018 se v rakouském Innsbrucku konalo zasedání ministrů spravedlnosti členských států Evropské unie. Právě Rakousko se na začátku července ujalo...

Celý článek

Omezení provozu Městského soudu v Brně

03.07.2018 Z důvodu odstávky informačních systémů dochází k omezení provozu Městského soudu v Brně. Omezení se týká provozu pokladny, podatelny a informačního centra....

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje výběrové řízení na soudce Tribunálu Soudního dvora EU, komise již rozhodla o renominaci soudce Passera

29.06.2018 Dne 31. srpna 2019 vyprší mandát dvěma soudcům Tribunálu Soudního dvora Evropské unie nominovaných za Českou republiku, a to prof. JUDr. Ireně Pelikánové, DrSc., a JUDr....

Celý článek

Rozšířená bezplatná právní pomoc: novela přináší právní poradenství i zastoupení v řízení

28.06.2018 Novela zákona o advokacii rozšiřuje od 1. července 2018 státem zajištěnou právní pomoc. Ta nově pokryje i oblast mimo řízení před orgány veřejné moci ve formě právních...

Celý článek

Druhá konference k civilnímu řádu soudnímu se věnovala opravným prostředkům

26.06.2018 Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo dne 22. června 2018 v pořadí druhé diskuzní fórum k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Akce se konala...

Celý článek

Jak na exekuce: Ministerstvo spravedlnosti má nový web s informacemi pro dlužníky i věřitele

21.06.2018 Jak probíhá exekuční řízení? Jaká jsou práva manžela nebo manželky dlužníka? Jaké má povinnosti věřitel? Jak vůbec předejít pádu do dluhové pasti? Odpovědím na tyto...

Celý článek

Druhá šance pro lidi s trestní minulostí: v pražské Stromovce běžci utíkali před předsudky

14.06.2018 Přes tři stovky závodníků běžely Stromovkou, aby upozornili na složitou situaci osob s trestní minulostí. Bývalí vězni mají často potíže s hledáním zaměstnání nebo čelí...

Celý článek

Rychlejší, ale také efektivní soudy: Ministr Pelikán představil druhou výroční zprávu českého soudnictví

12.06.2018 Výroční statistická zpráva českého soudnictví ukázala na pozitivní trendy, ale také na oblasti, na které je potřeba se zaměřit. Délka civilního řízení se oproti roku...

Celý článek

Vyřizování stížností podaných k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv v roce 2017

08.06.2018 Ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva předložili vládě materiál nazvaný „Zpráva za rok 2017 o...

Celý článek

Česká republika úspěšně zakončila Třetí hodnotící kolo Skupiny států proti korupci (GRECO)

31.05.2018 Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) přijalo na 79. shromáždění konaném ve dnech 19.–23. března 2018 Druhou zprávu o plnění doporučení Třetího...

Celý článek

Cena ministra spravedlnosti: zaměstnanci resortu počtvrté převzali diplomy

22.05.2018 Tři desítky zaměstnanců Vězeňské a Probační a mediační služby ocenil ministr spravedlnosti Robert Pelikán v průběhu slavnostního večera v Brožíkově síni...

Celý článek

Oddlužení: Na semináři v Senátu by dostalo zelenou, otázkou jsou parametry zákona

21.05.2018 Před uzavřením do manželství nikdy nebyla v dluzích ani v exekuci, neměla problémy se zákony nebo soudy. Všechno se změnilo po odchodu manžela, kdy zjistila,...

Celý článek

Proběhla první ze tří konferencí k novému civilnímu soudnímu řádu. Tématem bylo řízení v prvním stupni

17.05.2018 Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo dne 15. května 2018 úvodní diskuzní fórum k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Akce se konala ve spolupráci...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti vypsalo tendr na dodavatele nahrávacích zařízení na soudy

16.05.2018 Ministerstvo spravedlnosti vypsalo na začátku tohoto měsíce veřejnou zakázku na nahrávací zařízení do více než tisícovky jednacích síní. Pořizování audiozáznamů soudních...

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti letos eviduje rekordní počet žádostí o milost

14.05.2018 Od začátku roku 2018 obdržel resort spravedlnosti již 353 žádostí o milost a celkové počty těchto žádostí rok od roku narůstají. Zatímco v předchozích letech se...

Celý článek

Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí

11.05.2018 Od jara letošního roku je český obchodní rejstřík součástí tzv. BRIS (Business Registers Interconnection System), který propojuje obchodní rejstříky evropských zemí....

Celý článek

Bezpečný Kolín: ve městě, které snížilo kriminalitu na polovinu, se setkali ministři vnitra a spravedlnosti

10.05.2018 Komunikace s veřejností, prevence a dobře naplánovaná práce v terénu jsou základem projektu Bezpečné město. V Kolíně se díky němu podařilo od roku 2014...

Celý článek

Uzavření budovy Ministerstva spravedlnosti

30.04.2018 Z provozních důvodů bude dne 30. 4. 2018 uzavřena budova Ministerstva spravedlnosti. Toto omezení se netýká provozu podatelny, která bude veřejnosti otevřena do 14.30 hod....

Celý článek

Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na advokáta: účastnil se nezákonného nabízení oddlužovacích služeb

30.04.2018 Ministr spravedlnosti Robert Pelikán podal k České advokátní komoře kárnou žalobu proti advokátovi, který se podílel na činnosti společnosti, která nezákonně poskytovala...

Celý článek

Podpora mediací: Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo nový materiál pro soudce

19.04.2018 Na podzim roku 2016 ustanovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán Pracovní skupinu k mediaci. Nejnovějším výsledkem činnosti této pracovní skupiny je dotazník nazvaný...

Celý článek

Kodaňská konference k reformě Evropského soudu pro lidská práva

13.04.2018 Náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger se zúčastnil konference věnované fungování systému Evropské úmluvy o lidských právech. Kodaňské setkání ve dnech 12. až 13....

Celý článek

Elektronický justiční spis jako cesta k efektivnější justici: MSp zahajuje předběžné tržní konzultace

12.04.2018 Ministerstvo spravedlnosti pokračuje se záměrem zprovoznit elektronický justiční spis, který pomůže ke zrychlení a zefektivnění justice. Aktuálně Ministerstvo připravuje...

Celý článek

Ministr Robert Pelikán dal vládě k projednání návrh na jmenování 40 nových soudců a soudkyň

12.04.2018 Ministr spravedlnosti Robert Pelikán zaslal vládě k projednání návrh na jmenování 40 nových soudců a soudkyň. Vybraní kandidáti částečně nahradí soudce, kteří v rámci...

Celý článek

Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions poděkoval Robertovi Pelikánovi za vydání J. Nikulina

10.04.2018 Během telefonického hovoru americký ministr českému protějšku poděkoval za rozhodnutí vydat Jevgenije Nikulina do Spojených států amerických. O vydání žádaly USA i Ruská...

Celý článek

Pozvánka na konferenci k návrhu civilního řádu soudního

09.04.2018 Ministerstvo spravedlnosti pořád společně s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a studentským spolkem Common Law Society první konferenci k návrhu civilního řádu...

Celý článek